เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของ JMA CONSULTANTS (THAILAND)

Term of use
เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
  • เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย JMA Consulltants (Thailand) Co.,Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า JMAC)
  • หากท่านต้องการเข้าถึง และใช้เว็บไซต์ รวมถึงเพจต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย JMAC (ต่อไปนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์นี้) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้
  • และผู้ที่ใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าได้ตกลงยอมรับตามเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุด้านล่างนี้แล้ว
1. ลิขสิทธิ์และสิทธิอื่น ๆ

โดยหลักการแล้วสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ข้อความ รูปภาพ ฯลฯ ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นของ JMAC (นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ถือเป็นของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ )
ห้ามมิให้มีการคัดลอก แก้ไข อัปโหลด ส่ง ตีพิมพ์เผยแพร่หรือแจกจ่ายเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก JMAC

อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ดาวน์โหลดเนื้อหาของเว็บไซต์ไปยังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง หรือพิมพ์ (จำกัดไว้เพียงหนึ่งสำเนาเท่านั้น) เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง จะถือว่าไม่เข้าข่ายละเมิดสิทธิ์
2. เกี่ยวกับลิงก์

กรณีที่จะตั้งลิงก์ที่เว็บไซต์นี้ กรุณาขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก JMAC
และอาจมีการปฏิเสธ หากลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้

แม้ว่าท่านจะใช้ลิงก์ในเว็บไซต์นี้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดย JMAC ทาง JMAC จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าวหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนั้น
3. การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยวิธีการทางอ้อม (เช่น เมื่อผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์นี้ IP address ของผู้ใช้จะถูกเก็บบันทึกไว้) หรือโดยวิธีการทางตรง (ผู้ใช้ส่งข้อมูลให้ JMAC โดยตรง)

JMAC จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยวิธีการข้างต้น สำหรับใช้ภายใน JMAC เท่านั้น และจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

JMAC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ มีการสร้างมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินการเว็บไซต์นี้

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปิดกว้างของอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้โปรดเข้าใจว่ามีโอกาสที่มาตรการรักษาความปลอดภัยจะไม่ทำงาน เป็นเหตุให้ข้อมูลผู้ใช้อาจรั่วไหลไปในเครือข่ายจนบุคคลที่สามอาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้
4. นโยบายคุกกี้ (กำหนดเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562)
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า คุกกี้ ฯลฯ) เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience)
ในนโยบายคุกกี้ จะมีระบุรายละเอียดของคุกกี้ ฯลฯ ที่จัดการบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงระบุวิธีการจัดการ / การคัดเลือกลูกค้า
4-1. คุกกี้ ฯลฯ หมายถึง
คุกกี้ ฯลฯ คือไฟล์ข้อความที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน (รวมถึงสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต) เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์นี้
ด้วยการใช้คุกกี้ ฯลฯ นี้ เราสามารถรวบรวมข้อมูล เช่น จำนวนครั้งการเข้าชมเว็บไซต์และเพจที่เข้าชมบนคอมพิวเตอร์ของท่าน (ข้อมูลที่ได้จากคุกกี้ ฯลฯ จะไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวท่าน)
4-2. การยอมรับ
การใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าท่านยอมรับนโยบายคุกกี้และการใช้คุกกี้ ฯลฯ นี้
4-3. วิธีจัดการคุกกี้ ฯลฯ
เพื่อป้องกันการเขียนคุกกี้ ฯลฯ ลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่ เพื่อควบคุมและจัดการการตั้งค่าคุกกี้ ฯลฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ ฯลฯ กรุณาตรวจสอบเมนู “ช่วยเหลือ” หรืออื่น ๆ ของเบราว์เซอร์ หรือไปที่ http://www.allaboutcookies.org/
4-4. ประเภทของคุกกี้ ฯลฯ ที่ใช้

ทางบริษัทใช้คุกกี้สองประเภทดังต่อไปนี้

①คุกกี้และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเว็บไซต์
คุกกี้ ฯลฯ เหล่านี้จำเป็นสำหรับการใช้ฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ เช่นการคลิกไปมาระหว่างเพจต่าง ๆ บนเว็บไซต์และการเข้าถึงเพจที่ได้รับการป้องกัน เป็นต้น หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ฯลฯ นี้ เว็บไซต์อาจไม่ทำงานตามที่ท่านต้องการ

②คุกกี้ ฯลฯ ที่มีไว้เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ เช่นจำนวนผู้เข้าชม หรือหน้าเพจที่มีการเข้าชมบ่อยที่สุด เป็นต้น ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ เช่น ทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย เป็นต้น
4-5. สอบถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้
ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักงานใหญ่
3-1-22 Shiba Park, Minato-ku, อาคาร Tokyo Japan Management Association
โทร: 03-4531-4300
หรือใช้แบบฟอร์มสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
5. คำสงวนสิทธิ์และการปฏิเสธความรับผิดชอบ
ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ต้องใช้เว็บไซต์นี้ด้วยความรับผิดชอบของตนเอง ทาง JMAC จะไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้
JMAC อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ หรือระงับ หรือยกเลิกการดำเนินการของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย JMAC จะไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดกับผู้ใช้จากกรณีนี้
JMAC ให้ความสำคัญ ระมัดระวังกับข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์และการทำงานของเว็บไซต์นี้ แต่เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความมีประโยชน์ของข้อมูล รวมถึงไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ปลอดจากไวรัส
6. กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจตัดสินคดี
การใช้เว็บไซต์นี้ และการตีความ และการใช้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ จะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ศาลชั้นต้นโตเกียวจะเป็นศาลเอกสิทธิ์ที่มีอำนาจตัดสินกรณีพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น
7. สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำ

แนะนำให้ดูเว็บไซต์นี้ด้วยเบราว์เซอร์ที่แนะนำดังด้านล่างนี้

Windows
เวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Internet Explorer

Macintosh
เวอร์ชันล่าสุดของ Apple safari / Mozilla Firefox / Google Chrome

นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ใช้ JavaScript เพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏบนเบราว์เซอร์และควบคุมลูกเล่นแบบไดนามิกต่าง ๆ
ดังนั้นจึงแนะนำให้เปิดใช้งานฟังก์ชั่น JavaScript ของเบราว์เซอร์ก่อนใช้งาน (ในสถานะค่าเริ่มต้นจะถูกกำหนดให้เปิดใช้อยู่แล้ว)
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว