แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม JMA CONSULTANTS (THAILAND) เกี่ยวกับหน้างานการผลิต การพัฒนาบุคลากร และกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม
STEP 01
STEP 02
STEP 03
ฝากเรื่องสอบถามและชื่อผู้ติดต่อลงในแบบฟอร์ม
ในการติดต่อสอบถาม กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นด้านล่าง ช่องที่มีสัญลักษณ์ดอกจัน
※คือช่องที่ห้ามเว้นว่าง
 • ชื่อสกุล
 • ชื่อบริษัท
 • ชื่อแผนก
 • ตำแหน่ง
 • อีเมล
 • กรอกยืนยันอีเมลอีกครั้ง
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • เรื่อง
 • ชื่อกิจกรรม-สัมมนา
 • สำหรับท่านที่เลือกหัวข้อ “กิจกรรม-สัมมนา” จากด้านบน กรุณาเลือกชื่อกิจกรรม-สัมมนา ที่สนใจ

 • รายละเอียดที่จะสอบถาม
 • ท่านรู้จักเราจากช่องทางใด

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์
กรณีเร่งด่วน โปรดติดต่อทางโทรศัพท์ เวลาทำการ : AM 9:00~PM 5:15
※ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ไทย วันหยุดปีใหม่
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว