การเดินทางมา JMA CONSULTANTS (THAILAND) และข้อควรทราบเกี่ยวกับภายในอาคาร

การเดินทาง
JMA CONSULTANTS (THAILAND) CO., LTD.
90 CW Tower B, Unit B2704, 27th Floor, Ratchadapisek Road,
Huaykwang, Bangkok, 10310 THAILAND
เดินทางโดยรถไฟฟ้า
อาคาร CW Tower อยู่ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
จากสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ไปที่ทางออกหมายเลขที่ 1 เพื่อออกสู่ถนนรัชดาภิเษก โปรดเดินไปในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางของรถที่วิ่ง (หรือมุ่งหน้าไปทางทิศที่เป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) หลังจากเดินผ่านสะพานลอยอันแรกไปไม่นาน จะเห็นสะพานลอยอันที่สองซึ่งจะเชื่อมกับตึก CW Tower โปรดใช้สะพานลอยนี้เพื่อเดินเข้าสู่ตึก CW Tower ชั้น 2 แล้วลงบันไดเลื่อนภายในอาคารเพื่อไปที่ชั้น 1 โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ติดต่อขอเข้าสำนักงาน ซึ่งอยู่ตรงบริเวณลานกว้างกลางอาคาร เพื่อแลกบัตรขึ้นลิฟท์ไปที่ชั้น 27 ของอาคาร B
เดินทางโดยรถยนต์
อาคาร CW Tower อยู่ใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
ขับไปตามถนนรัชดาภิเษกทิศทางมุ่งหน้าพระราม 9 เมื่อผ่านสี่แยกพระราม 9 เข้าสู่ถนนรัชดาภิเษก จะผ่านย่านการค้า Esplanade, Big-C, The street โปรดกลับรถบริเวณใกล้กับจุดที่เป็นทางออกของสถานีห้วยขวาง แล้ววิ่งตรงไปจะพบตึก CW Tower ทางซ้าย สามารถจอดรถภายในอาคาร โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของ รปภ. สามารถประทับตราบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิตามที่อาคารกำหนด

ข้อควรทราบและความปลอดภัยภายในอาคาร
  • มีแผนกต้อนรับส่วนกลางในอาคาร A และอาคาร B
  • แสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ไทยหรือ บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำตามขั้นตอนการติดต่อ และรับบัตรเข้าอาคาร
  • ใช้การ์ดแตะเพื่อผ่านเข้าสู่บริเวณโถงลิฟต์ของอาคาร B ขณะที่ท่านแตะการ์ดผ่านเข้าโปรดสังเกตตัวอักษรภาษาอังกฤษบอกข้อมูลลิฟต์โดยสาร เพื่อทราบว่าจะต้องใช้ลิฟต์ตัวใด เช่น T หรือ S หรือสามารถแตะการ์ที่หน้าลิฟต์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
  • ในการไปชั้น 27 ให้ใช้ลิฟต์ที่อยู่ด้านใน 4 ตัว และขึ้นลิฟต์ตัวที่ถูกระบุเพื่อไปยังชั้น 27
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อแผนกต้อนรับของเรา เวลาทำการ : AM 9:00~PM 5:15
※ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ไทย วันหยุดปีใหม่
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว