Story・Case
Story・Case
เราได้เตรียม “กรณีศึกษาจากโครงการยอดนิยม” ให้ท่านสามารถเข้าใจโครงการได้ดียิ่งขึ้น
*หากท่านต้องการอ่านกรณีตัวอย่าง กรุณากรอกแบบฟอร์มสอบถาม
 • CASE 01
  การเปลี่ยนแปลงองค์กรเริ่มต้นจากหน้างาน
  เราจะแนะนำประเด็นสำคัญสู่ความสำเร็จในโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการปรับปรุงที่หน้างาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการปฏิรูปวัฒนธรรมองค์กร
 • CASE 02
  กิจกรรมอะไรจะเปลี่ยนผู้จัดการชาวไทยให้จริงจังมากขึ้น?
  เราจะแนะนำการสร้างผลลัพธ์จริงที่มากกว่าเพียงแค่การบรรลุ KPI โดยใช้ตัวอย่างของผู้ผลิตรถยนต์
 • CASE 03
  นักธุรกิจจำเป็นต้องมีทักษะชีวิตอะไรบ้าง?
  ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลชาวไทยจะแนะนำทักษะสำคัญในการก้าวไปข้างหน้าในชีวิตด้วยความมั่นใจและความรู้สึกมั่นคงควบคู่กับเรื่องราวในหน้างาน
© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว