ตารางสรุปงานสัมมนา, กิจกรรมและข้อมูลล่าสุดจาก JMAC เกี่ยวกับ การจัดการ-ธุรกิจ ในประเทศไทย

JMA Consultants Inc.
บริษัทที่ปรึกษาแห่งสมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น
  • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดและบริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าที่บริษัท JMAC Thailand ให้บริการคำปรึกษาและสนับสนุน ได้รับรางวัล TPM Awards โดยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลระดับ Excellence in Consistent TPM Commitment และ
Ceremony In Kyoto, Japan
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดและบริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด ซึ่งเป็นลูกค้าที่บริษัท JMAC Thailand ให้บริการคำปรึกษาและสนับสนุน ได้รับรางวัล TPM Awards
โดยบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลระดับ Excellence in Consistent TPM Commitment และบริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด ได้รับรางวันระดับ TPM Excellence

JMAC Thailand ขอแสดงความยbนดีกับทุก ๆ ท่านในบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัดและบริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด ได้รับรางวัลระดับ Excellence in Consistent TPM Commitment
บริษัท ไทย อินโด คอร์ดซ่า จำกัด ได้รับรางวันระดับ TPM Excellence


© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว