ตารางสรุปงานสัมมนา, กิจกรรมและข้อมูลล่าสุดจาก JMAC เกี่ยวกับ การจัดการ-ธุรกิจ ในประเทศไทย

JMA Consultants Inc.
บริษัทที่ปรึกษาแห่งสมาคมการบริหารจัดการประเทศญี่ปุ่น
  • “วิธีปรับค่าแรงกรณี 400 บาท ให้กลุ่มที่เกิน 400 บาทอยู่แล้ว: โอกาส ความเสี่ยง วิธีคิด เมื่อต้องปรับค่าจ้างขั้นต่ำ” ในวันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 15:00 – 16:00 น.
ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง “วิธีปรับค่าแรงกรณี 400 บาท ให้กลุ่มที่เกิน 400 บาทอยู่แล้ว: โอกาส ความเสี่ยง วิธีคิด เมื่อต้องปรับค่าจ้างขั้นต่ำ” ในวันพฤหัสที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 15:00 – 16:00 น.
 


© JMA Consultants Inc.
Term of use นโยบายความเป็นส่วนตัว