การสัมมนา

สัมมนาภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาในโรงงาน (สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย) 1 มิถุนายน 2018

ในหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาคุณภาพของสินค้าถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเอเชีย เนื่องจากการเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพทำให้ปัญหานี้กลายเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆของหลายๆบริษัท เช่นการผลิตให้ไม่มีของเสียหรือของคุณภาพต่ำ ไม่มีความล่าช้าจากกระบวนการเพื่อป้องกันการเกิดของเสีย
การสัมมนานี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่มีความยากลำบากในการทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จ
JMAC จึงได้จัดการสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นใน เมืองฮานอยประเทศเวียดนาม

กำหนดการสัมมนาเป็นดังนี้

1 มิถุนายน 2018
เช้า (10:00~12:00)
สถานที่: Hotel Nikko Hanoi
บ่าย (15:00~17:00)
สถานที่: Hotel Nikko Hanoi

Link เพื่อลงทะเบียน
https://www.system-exe.co.jp/seminar/vietnam
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mktg@system-exe.co.jp (สำหรับภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น)

Date :

1JUN'2018