ที่ทำการใหม่ของ JMAC ประเทศไทย

JMAC ประเทศไทยจะย้ายสำนักงานตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ท่านสามารถพบกับเราได้ที่

บริษัท เจเอ็มเอ คอนซัลแตนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ บี ห้องบี 2704 ชั้น 27
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-1683037-8 แฟกซ์: 02-1683039

Date :

17 Sep, 2018