การสัมมนา

IoT สำหรับนวัตกรรมเพื่อการจัดการหน้างาน

Japan Management Association Consultant (JMAC) ได้จัดการสัมมนา “IoT สำหรับนวัตกรรมเพื่อการจัดการหน้างาน” ขี้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำหรับชาวไทย และ 14 มิถุนายน 2561 สำหรับชาวญี่ปุ่น

ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน จาก 34 องค์กร ในการสัมมนาภาษาไทย และ 71 ท่าน จาก 57 องค์กรในการสัมมนาภาษาญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และเข้าใจในความรู้เบื้องต้นของ IoT และตัวอย่างเพื่อใช้ IoT ที่หน้างาน นอกจากนี้ยังได้มีการแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือทั้ง 7 อย่างของ IoT ซึ่งคิดค้นโดย JMAC โตเกียว

JMAC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะนำมาซึ่งแนวคิดที่จะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย มีความสะดวกสบายเพื่อก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิตอล

IMG_2772

ผู้บริหารจากหลากหลายอุตสาหกรรม กว่า 70 ท่าน จากมากกว่า 30 บริษัท ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนา IoT สำหรับนวัตกรรมเพื่อการจัดการหน้างาน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2561

Date :

13-14 JUN,18