แบบประเมิน (ฟรี)

แบบประเมิน (ฟรี)

แบบประเมินตนเอง
เราพัฒนาเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้ท่านสามารถประเมินศักยภาพของตัวเอง ทราบจุดที่ต้องพัฒนา  โดยท่านสามารถทำแบบประเมิน On-line และทราบผลการประเมินได้ทันที  นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดต่อที่ปรึกษาของเราเพื่อขอรับการตรวจประเมินที่สถานที่จริงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แบบประเมินโรงงาน
วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติของโรงงานท่าน ตามหลักคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบ (QCD) และ 5ส [ประเมินได้แล้ววันนี้!]

> ติดต่อเรา

แบบประเมิน 5ส
วัดประสิทธิภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้วยหลักการ 5ส. และความปลอดภัย สำหรับพื้นที่โรงงานและคลังจัดเก็บสินค้า

> ติดต่อเรา

แบบประเมินลอจิสติกส์
วัดประสิทธิภาพการจัดการระบบลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในโรงงานและการจัดส่งสินค้า

> ติดต่อเรา