ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

65/125 อาคารชำนาญเพ็ญชาติบิสเนสเซนเตอร์ ชั้น 15
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66-(0)2643-9428,  +66-(0)2643-9429

โทรสาร: +66-(0)2643-9430

อีเมล์: jmac@jmac.co.th

First Name :

Last Name :

Email Address :

Company Name :

Department Position :

Please write down your inquiry

Privacy Policy Statement I have read and agree to the processing of my data under the above Private Policy Statement

p31

I want to contact JMAC

For all clients:
Contact: Ms.Suriyawadee V.
Email: jmac@jmac.co.th
Tel: +66 (0) 2643 9428-9

For Japanese client:
Contact: Mr.Hiroaki Katsuta
Email: hiroaki_katsuta@jmac.co.jp