ร่วมงานกับ JMAC

24-4-2557 9-30-23

เส้นทางความก้าวหน้าอาชีพที่ปรึกษาที่ JMAC ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการพัฒนาความสำเร็จ และมีความยืดหยุ่นกับการตัดสินใจเลือกความชำนาญของที่ปรึกษาแต่ละท่าน โดยทั่วไปแล้วที่ปรึกษาแต่ละท่านจะเริ่มต้นสายอาชีพจากตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หัวหน้าที่ปรึกษา และที่ปรึกษาอาวุโส ตามลำดับ

ในช่วงเริ่มต้น ที่ปรึกษาจะเริ่มเข้ามาในตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ทำงาน หลังจากได้พัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในช่วงปีแรกๆ ในการทำงานแล้ว ที่ปรึกษาแต่ละท่านจะเริ่มเข้าสู่ขั้นการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในตำแหน่งที่ปรึกษา  เส้นทางความก้าวหน้าจะนำที่ปรึกษาไปสู่ตำแหน่งหัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษาอาวุโส ทั้งนี้โอกาสความก้าวหน้าของที่ปรึกษาแต่ละท่านอาจแตกต่างกันตามความสามารถในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง

JMAC ประเทศไทย มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เราให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย งานที่ปรึกษาของเราจึงน่าสนใจและท้าทายความสามารถให้แก่ที่ปรึกษาอยู่ตลอดเวลา ที่ปรึกษาของเราจะเรียนรู้การใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้บริการปรับปรุงแก้ไขและเสริมสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ธุรกิจลูกค้า JMAC นำเสนอโอกาสความก้าวหน้าและท้าทายความสามารถด้วยงานที่มั่นคง เราเปิดโอกาสให้แก่บุคคลากรที่มีศักยภาพในตนเองเสมอ

ปัจจุบันเรารับสมัครงานตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

Position:  Consultant (Production/Supply Chain)

Job Summary:  Work to propose and carry out innovation of specific mechanisms such as production strategies and production systems to reduce total production/logistic costs, improve total productivity, labor productivity, and/or improve work quality.

Role and Responsibility:

 • Carry out gemba data collection to understand the current situations.
 • Conduct analysis using IE/QC/Logistic/other management tools.
 • Help identify issues, provide improvement directions, and develop implementation plans.
 • Implement solutions, follow-up progress, and help support clients to carry out solutions and plans.
 • Co-work and communicate with project leader/members and clients to keep them informed of progressive results and to make relevant decisions.

Qualification:

 • Male/ Female with a degree in Engineering, Logistic, Economics, and Science (Master’s degree and/or oversea education would be a plus).
 • 2-5 years working experiences in handling TPM, TQM, or Logistic & Warehouse improvements.
 • Strong analytical, logical thinking and problem solving skills.
 • Strong communication/presentation, inter-personality and leadership skills.
 • Ability to communicate in English -TOEIC 700, TOFEL 480. (Japanese language is advantage).
 • Ability to work under pressure, think creative, and learn a wide range of knowledge.
 • Flextime work schedule and can work in other provinces and aboard.

Position:  Consultant (Strategy/Marketing/BPR/HRM/ERP/IT)

Job Summary:  Work to propose and carry out business innovation for competitive advantages in the areas of corporate strategy, sales expansion, operational process, organizational structure, organizational culture, and human and other resources efficiency.

Role and Responsibility:

 • Carry out data collection to understand the current situations and disadvantages.
 • Conduct analyses on business performance/ process and position mapping / HR and other enterprise resources inefficiency.
 • Help identify issues, provide business improvement directions, and develop implementation plans.
 • Implement solutions, follow-up progress, and help support clients to carry out solutions and plans.
 • Co-work and communicate with project leader/members and clients to keep them informed of progressive result and to make relevant decisions.

Qualification:

 • Male/ Female with a degree in Economics, Business Administration, Business Law, Computer Science, or related fields (Master’s degree and/or oversea education would be a plus).
 • 2-5 years working experiences in business development, business reorganization, process redesign, IT-redesign, change management, or HR development.
 • Strong analytical, logical thinking and problem solving skills.
 • Strong communication/presentation, inter-personality and leadership skills.
 • Ability to communicate in English -TOEIC 700, TOFEL 480. (Japanese language is advantage).
 • Ability to work under pressure, think creative, and learn a wide range of knowledge.
 • Flextime work schedule and can work in other provinces and aboard.
img289immagine_laterale1342689459JMAC_Europe_Koudate_et_al

I want to contact JMAC

Submit Your Resume

Applications are requested to send a resume together with expected salary and recent photo to: recruitment@jmac.co.th