ภาคยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่

การให้คำปรึกษาบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และแนวคิดการผลิตยานยนต์แบบลีน

แนวคิดลีนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในหลากหลายส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นงานการขาย การกระจายสินค้า หรือแม้กระทั่งงานของช่างในโรงซ่อม เพื่อสร้าง “มูลค่า” ให้แก่ลูกค้า และเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการและลดต้นทุนให้แก่เครือข่ายตัวแทนจำหน่าย

ตัวอย่างของการนำแนวคิดลีนไปใช้ในภาคยานยนต์คือ บริษัท Toyota Duotec service ซึ่งได้พัฒนาระบบตัวแทนจำหน่ายร่วมกับ JMAC  โดยนำหลักการอาทิTPS และเทคนิคต่างๆ (เช่น Heijunka, SMED, Visual Management) มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เป็นที่พึงพอใจให้แก่ลูกค้า (เช่น ลูกค้าสามารถนำรถเข้ารับบริการ และสามารถมารับรถได้ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ชั่วโมง)
เป็นระยะเวลาหลายปีที่ JMAC ทำการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจรถยนต์ชั้นนำ เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการของเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายรถยนต์  งานบริการของเรามีความโดดเด่นเนื่องจาก:

• ความเป็นมืออาชีพในการปรับปรุงงานด้านตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ อาทิเช่น เรามีการพัฒนาความร่วมมือกับบริษัทรถยนต์ชั้นนำ อาทิ Ford Motor และก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาร่วมกันในนาม JMAC ADG (Automotive Distribution Group) เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โดยเฉพาะ
• ความสามารถในการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ ด้วยความหลากหลายของเนื้อหาโครงการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างที่ปรึกษา JMAC ในภูมิภาคต่างๆ ทั้วโลก
• ความสามารถในการออกแบบและการให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และให้บริการอย่างรอบด้าน

p40

I want to contact JMAC