การสัมมนา

สัมมนาภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาในโรงงาน (สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย) 25 พฤษภาคม 2018

ในหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาคุณภาพของสินค้าถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเอเชีย เนื่องจากการเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพทำให้ปัญหานี้กลายเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆของหลายๆบริษัท เช่นการผลิตให้ไม่มีของเสียหรือของคุณภาพต่ำ ไม่มีความล่าช้าจากกระบวนการเพื่อป้องกันการเกิดของเสีย
การสัมมนานี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่มีความยากลำบากในการทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จ
JMAC จึงได้จัดการสัมมนานี้ขึ้นเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา โดยการสัมมนาจะจัดขึ้นใน 3 จังหวัด คือ อยุธยา และ ชลบุรี

กำหนดการสัมมนาเป็นดังนี้

25 พฤษภาคม 2018
เช้า (09:00 – 11:00)
สถานที่: Thai German Institute (จังหวัดชลบุรี)
บ่าย (15:00 – 17:00)
สถานที่: TMLAND SERVICE HOTEL (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

Link เพื่อลงทะเบียน

https://www.system-exe.co.jp/form-thai/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ mktg@system-exe.co.jp (สำหรับภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น)

The detail of the seminar (Written in Japanese)

Date :

25 May'2018