• 3
  • 3G principle 3
  • 4
  • GMCA 2017 home slider 2

การสัมมนา

[สัมมนาฟรี] สัมมนาในหัวข้อ Internet of Things (IoT)

13 JUN, 2018

JMA Consultant จะจัดการสัมมนาฟรีในหัวข้อ Internet of Things (IoT) โดยการสัมมนาจะจัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 สำหรับการสัมมนาในภาษาไทย วันที่ 14 มิถุนายน 2561 สำหรับการสัมมนาในภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สนใจ

Read more »

สัมมนาภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อ การแก้ไขปัญหาในโรงงาน (สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย)16 มีนาคม และ 25 พฤษภาคม 2018

16 Mar'2018 & 25 May'2018

ในหลายปีที่ผ่านมา ปัญหาคุณภาพของสินค้าถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในเอเชีย เนื่องจากการเข้มงวดในเรื่องของคุณภาพทำให้ปัญหานี้กลายเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆของหลายๆบริษัท เช่นการผลิตให้ไม่มีของเสียหรือของคุณภาพต่ำ

Read more »

ข่าวสาร

GENBA Management Conference & Award ในปี 2018

26 JUN'2018

จากผลสำเร็จของการจัดงาน GENBA Management Conference & Award ในปี 2017  ในปี 2018 Japan Management Association (JMA) จะดำเนินการจัดงาน GENBA Management Conference & Award เป็นครั้งที่

Read more »

สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของฐานการผลิตในประเทศไทย โดยข้อคิดเห็นของที่ปรึกษา JMAC ~ อะไรคือมาตรการเพื่อแก้ไขประเด็นที่ยากลำบาก ~

20 NOV, 2017

สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของฐานการผลิตในประเทศไทย โดยข้อคิดเห็นของที่ปรึกษา JMAC ~ อะไรคือมาตรการเพื่อแก้ไขประเด็นที่ยากลำบาก

Read more »

แบบประเมิน (ฟรี)

แบบประเมินตนเอง
เราพัฒนาเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้ท่านสามารถประเมินศักยภาพของตัวเอง ทราบจุดที่ต้องพัฒนา  โดยท่านสามารถทำแบบประเมิน On-line และทราบผลการประเมินได้ทันที  นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดต่อที่ปรึกษาของเราเพื่อขอรับการตรวจประเมินที่สถานที่จริงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แบบประเมินโรงงาน
วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติของโรงงานท่าน ตามหลักคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบ (QCD) และ 5ส [ประเมินได้แล้ววันนี้!]

> ติดต่อเรา

แบบประเมิน 5ส
วัดประสิทธิภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้วยหลักการ 5ส. และความปลอดภัย สำหรับพื้นที่โรงงานและคลังจัดเก็บสินค้า

> ติดต่อเรา

แบบประเมินลอจิสติกส์
วัดประสิทธิภาพการจัดการระบบลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในโรงงานและการจัดส่งสินค้า

> ติดต่อเรา

ร่วมงานกับ JMAC

เส้นทางความก้าวหน้าอาชีพที่ปรึกษาที่ JMAC ถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการพัฒนาความสำเร็จ และมีความยืดหยุ่นกับการตัดสินใจเลือกความชำนาญของที่ปรึกษาแต่ละท่าน

Read more »

I want to contact JMAC

For all clients:
Contact: Ms.Suriyawadee V.
Email: jmac@jmac.co.th
Tel: +66 (0) 2643 9428-9

For Japanese client:
Contact: Mr.Hiroaki Katsuta
Email: hiroaki_katsuta@jmac.co.jp